Privacybeleid


Laatste wijziging: 18 maart 2005

Overzicht

Creative is een internationale onderneming, die deze wererldwijde procedures voor informatieverwerking heeft ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In ons privacybeleid worden de procedures van Creative voor de verwerking van on line persoonlijke en niet-persoonlijke informatie beschreven, die worden geacht in overeenstemming te zijn met de geldende lokale wet- en regelgeving. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u een van de websites van Creative (“Site(s)”) gaat gebruiken.

Hoe uw informatie wordt gebruikt

Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen

Hoe wij uw informatie beschermen


Hoe uw informatie wordt gebruikt

 1. Belangrijke informatie voor Europese bezoekers


 2. Cookies

Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen

 1. On line winkel van Creative
  Bij het verwerken van uw order vragen wij u om persoonlijke informatie, zoals: naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

 2. On line registratie
  U kunt uw product registreren door middel van een aanvraag voor on line registratie of via www.creative.com/register. Door uw product te registreren, komt u in aanmerking voor productondersteuning. Het niveau van de beschikbare ondersteuning is afhankelijk van het type product dat u hebt aangeschaft. Als u meer informatie wilt, kunt u een bezoek brengen aan http://support.creative.com/. Informatie die tijdens deze on line registratie wordt verzameld, wordt gebruikt om onze producten en services te verbeteren en interne rapporten bevatten geen individuele gegevens. Met uw toestemming sturen wij u informatie toe over nieuwe producten of services van Creative.

 3. Enquêtes en promotieacties
  Zo nu en dan vragen onze Sites u wellicht om informatie via enquêtes of wedstrijden. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden gebeurt op volledig vrijwillige basis en u kunt zelf bepalen of u al dan niet bepaalde informatie wilt verstrekken. U kunt onder andere worden gevraagd om contactgegevens, zoals uw naam en uw afleveradres, voor het op de hoogte stellen van de winnaar(s), of om demografische informatie, zoals uw leeftijd, waarmee kan worden bepaald of u in aanmerking komt voor deelname. Enquêtegegevens worden gebruikt voor het bewaken of verbeteren van het gebruik en de aantrekkelijkheid van onze Site.

 4. Distributielijsten
  Creative stelt bezoekers zo nu en dan in de gelegenheid hun e-mailadres op te geven zodat zij een specifieke nieuwsbrief of bepaalde productinformatie kunnen ontvangen. Deze e-mailadressen worden alleen voor dit doel gebruikt en worden nooit aan derden verstrekt tenzij u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. Wij zullen u altijd minimaal in staat stellen af te zien van de mogelijkheid om dergelijke materialen te ontvangen. Bovendien zullen wij aan alle geldende lokale voorschriften voldoen, zoals u de mogelijkheid bieden af te zien van de ontvangst van ongevraagde informatie.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Hoe wij uw informatie beschermen

Informatie over kinderen

Websites van derden


Contact met ons opnemen

Data Privacy (Legal Department)
Creative Labs (Europe) Ltd.,
Unit Q2,
North Ring Business Park,
Santry,
Dublin, D09 EV70.
Registered in Ireland (No: 580841)
hello@creative.com